AVDI BEHRAMI

  23 këngë, 114min 47sec, nga Avdi Behrami ( i njohur si Avdi Gashi)

Ndryshimi i fundit i faqes 17.04.2011 12:46

Google
 

 

  Avdi Behrami ( i njohur si Avdi Gashi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këngët mund të ndëgjohen me Winamp, nëse nuk e keni, mund ta shkarkoni këtu

Këngët janë të kualitetit të ulët, për shkak të mungesës të vendit të lirë në faqe.

Për ata që dëshirojnë ta ndihmojnë faqen:

 

 

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore