EQREM BERISHA E SADIK SHALA

 7 këngë, 75min 57 sec nga Eqrem Berisha e Sadik Shala

Google

 

  Eqrem Berisha e Sadik Shala

 

 

Këngët mund të ndëgjohen me Winamp, nëse nuk e keni, mund ta shkarkoni këtu

Këngët janë të kualitetit të ulët, për shkak të mungesës të vendit të lirë në faqe.

Për ata që dëshirojnë ta ndihmojnë faqen:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore