GANI DEMOLLI

38 këngë, 334min 46sec, nga Gani Demolli

Ndryshimi i fundit i faqes 18.04.2011 08:56

Google

 

 

Gani Demolli

Autobiografia e tij

 

 

 

Këngët mund të ndëgjohen me Winamp, nëse nuk e keni, mund ta shkarkoni këtu

Këngët janë të kualitetit të ulët, për shkak të mungesës të vendit të lirë në faqe.

Për ata që dëshirojnë ta ndihmojnë faqen:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore