GJELOSH MEMAJ ME DJEMTË E TIJ

38 këngë, 334min 46sec, nga Gjelosh Memaj me djemtë e tij

Ndryshimi i fundit i faqes 18.04.2011 08:57

Google

 

 

Gjelosh Memaj me djemtë e tij

Biografia e tij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këngët mund të ndëgjohen me Winamp, nëse nuk e keni, mund ta shkarkoni këtu

Këngët janë të kualitetit të ulët, për shkak të mungesës të vendit të lirë në faqe.

Për ata që dëshirojnë ta ndihmojnë faqen:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore