GJERGJ UKAJ

 22 këngë, 148min 34sec, nga Gjergj Ukaj

Ndryshimi i fundit i faqes 18.04.2011 08:57

 

Google
   

 

 

  Gjergj Ukaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këngët mund të ndëgjohen me Winamp, nëse nuk e keni, mund ta shkarkoni këtu

Këngët janë të kualitetit të ulët, për shkak të mungesës të vendit të lirë në faqe.

Për ata që dëshirojnë ta ndihmojnë faqen:

Shkarko të gjitha këngët

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore