ISUF E LAMUSH KËRTOKU

  7 këngë, 55min 06sec, nga Isuf e Lamush Kërtoku

Ndryshimi i fundit i faqes 18.04.2011 09:10

Dëgjo këngë

Për ti dëgjuar këngët, duhet të keni RealPlayer

Google

  Isuf e Lamush Kërtoku

 

 

 

 

  • Kënga e Alisë 9 min 56 sec
  • Kënga e Kadrisë 10 min 09 sec
  • Kënga e Mustafë Blakut 5 min 22 sec
  • Këngë për Dabishevcin 5 min 31 sec
  • Këngë për kurbetgjitë në Turqi 8 min 51 sec
  • Këngë për muhaxherët 10 min 10 sec
  • Skelja e Izmiritt 5 min 07 sec

Inçizim në Gllamnik të Podujevës, për këto këngë falënderoh Vehbiun

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore