LUSHË E SYLË DUMNICA

 4 këngë, 59min 00sec, nga Lushë e Sylë Dumnica

Ndryshimi i fundit i faqes 18.04.2011 09:14

Dëgjo këngë

Për ti dëgjuar këngët, duhet të keni RealPlayer

Google

Lushë e Sylë Dumnica

 

 

 

  • Kënga e Azem Bejtës 21 min 45 sec
  • Kënga e Dergut Pashës 8 min 46 sec
  • Kënga e Hoxhë Breznicës 24 min 43 sec
  • Këngë për Fadil Hoxhën 3 min 46 sec

Falënderoj Kamberin për këto këngë

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore