MURAT MAVRAJ E RIZA DACI

6 këngë, 74min 25sec nga Murat Mavraj e Riza Daci

Ndryshimi i fundit i faqes 18.04.2011 09:22

Dëgjo këngë

Për ti dëgjuar këngët, duhet të keni RealPlayer

Google

Murat Mavraj e Riza Daci

 

 

  • Kënga e Ahmet Delisë 10 min 49 sec
  • Kënga e Qorr Ilazit 12 min 27 sec
  • Kënga e Selman Kadrisë 25 min 04 sec
  • Këngë për Ganimete Tërbeshin 3 min 47 sec
  • Murat Mavraj Kënga e Kral Nikollës 8 min 49 sec
  • Murat Mavraj Këngë për flamurin 13 min 29 sec

Falënderoj Haxhi Kastratin për këto këngë

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore