NDUE SHYTI

 15 këngë, 44min 22sec nga Ndue Shyti

Ndryshimi i fundit i faqes 18.04.2011 09:24

Google
 
 

Biografia e tij

 

 

 

 

 

 

Këngët mund të ndëgjohen me Winamp, nëse nuk e keni, mund ta shkarkoni këtu

Këngët janë të kualitetit të ulët, për shkak të mungesës të vendit të lirë në faqe.

Për ata që dëshirojnë ta ndihmojnë faqen:

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore