REMZI GASHI

13 këngë, 58min 43 sec, nga Remzi Gashi

Ndryshimi i fundit i faqes 18.04.2011 09:30

Dëgjo këngët

Për ti dëgjuar këngët, duhet të keni RealPlayer

Google

 Remzi Gashi

 

 

 

 

 

 

 • Dul po vet Dervish Pasha 4 min 34 sec
 • Këngë për Aradhën "Emin Duraku" 2 min 54 sec
 • Këngë për Bajram Currin 5 min 40 sec
 • Kullat tona 3 min 32 sec
 • Lumja ti oj Malësi 5 min 02 sec
 • Ma ball rrrin Rugova 7 min 03 sec
 • Nana n'djep e rrit fëminë 6 min 53 sec
 • Në mes trimash të atdheut 4 min 05 sec
 • Për Kosovën shkruan gazeta 3 min 21 sec
 • Po kuvenin dy zogj t'malit 4 min 34 sec
 • Prej Kosove, deri n'Prevezë 3 min 20 sec
 • Prej zemanit 6 min 22 sec
 • Pret sulltani haber prej telit 3 min 23 sec

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore