SELMAN BALA E ADIL CENA

 13 këngë, 252min 44sec nga Selman Bala e Adil Cena

Ndryshimi i fundit i faqes 18.04.2011 12:26

Dëgjo këngë

Për ti dëgjuar këngët, duhet të keni RealPlayer

Google

  Selman Bala e Adil Cena

Faqja e Selman Balës

 

 

 

 

 

 • Kënga e Dan Derocit 22 min 25 sec
 • Kënga e Demë Salihit 26 min 22 sec
 • Kënga e Emin Agës 14 min 37 sec
 • Kënga e Emin Agës dhe bisedë 17 min 40 sec
 • Kënga e Haxhi Mustafasë 20 min 13 sec
 • Kënga e Imer Popocit I 13 min 31 sec
 • Kënga e Imer Popocit II 12 min 07 sec
 • Kënga e Kadri Bistricës 27 min 04 sec
 • Kënga e Kamer Loshit 8 min 58 sec
 • Kënga e Lec Gradicës 30 min 07 sec
 • Kënga e Selman Kadrisë 43 min 35 se
 • Mlidhen lulat 7 min 05 sec
 • Votimet e Beranit 9 min 00 sec

Falënderoj Naip Morinën për shumicën e këngëve

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore