SELMAN BALA

 4 këngë, 85min 06 sec nga Selman Bala

Ndryshimi i fundit i faqes 18.04.2011 12:26

Dëgjo këngët

Për ti dëgjuar këngët, duhet të keni RealPlayer

Google

  Selman Bala

Falëndroj Fadil Balajn për këtë fotografi


Biografia e tij

  • Kënga e Imer Popovcit 46 min 17 sec
  • Kënga e Selman Kadrisë 46 min 17 sec
  • Lidhen lulat 9 min 11 sec
  • Në Prishtinë thërret telalli 7 min 00 sec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore