ALIDA HISKU

1 këngë, 2min 41sec nga Alida Hisku

Ndryshimi i fundit i faqes 16.04.2011 20:32

 

 

Google
   

 

Alida Hisku

Biografia, Intervistë me të nga Flora Durmishi

 

Foto

  • Vajzat e fshatit tim 2 min 41 sec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore