XHEVDET KRASNIQI

 5 këngë, 32min 03 sec nga Xhevdet Krasniqi

Ndryshimi i fundit i faqes 18.04.2011 14:15

Google

  Xhevdet Krasniqi

 

 

  • Dola n'bahqe 5 min 08 sec
  • Kënga e Dudisë 4 min 23 sec
  • Prej zemanit 8 min 16 sec
  • Vajtimi i Avdisë 7 min 32 sec
  • Zuna n'kajk 6 min 44 sec

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Faqja kryesore